10 DIALOGEN


De documentaire ALICIA kwam hard aan bij zijn publiek. de vele reacties maakten dat filmmaakster Maasja Ooms en producent Willemijn Cerutti het plan opgevat hebben de impact van de film te vergroten door tien bijeenkomsten door het hele land op te zetten om zo de kans te creëren alle actoren rondom kinderen als Alicia bij elkaar te brengen. Kinderrechters, juristen, ervaringsdeskundigen, jeugdbeschermers, beleidsmedewerkers, wethouders en pedagogische medewerkers gaan met elkaar in dialoog, want een ieder is het eens: dit moet stoppen.

Deze kinderen die in de wandelgangen ‘carrousel-kinderen’ worden genoemd, zijn van alle tijden. Tevergeefs heeft men het tij proberen te keren de afgelopen dertig jaar. Nu de problematiek akelig bloot ligt door de documentaire, lijkt de kritische massa te zijn bereikt: eensluidende verontwaardiging van meer dan een miljoen kijkers zet behoorlijk wat in beweging. Dit is het momentum: STOP DE CARROUSEL.