WISDOM OF THE CROWD

Tijdens alle dialogen zijn peroonlijke aanbevelingen opgehaald van iedereen in het publiek. Dat zijn er in totaal zo'n 1500. Dit is de zogenaamde Wisdom Of The Crowd. Er is een statististiek op toegepast en daar rolde een  top-3  uit, door ze in te delen in 8 thema's. Deze zijn verwerkt in het CONCEPT MANIFEST.

Hieronder een greep uit de aanbevelingen.