NIEUWE INITIATIEVEN

Tijdens de laatste twee dialogen hielden mensen met nieuwe ideeen, belangrijke wensen en/of best practices een pitch. aan de gesprekstafels werd vervolgens met elkaar gestemd wie aan tafel het best direct uitvoerbare plan had als antwoord op die pitch. Plenair werd dit vervolgens gedeeld en volgde er een 'veiling' onder het publiek; "wie willen zich verbinden aan de gepresenteerde plannen en vormen een werkgroep om met elkaar aan de slag te gaan?" Vingers gingen massaal de lucht in. Alle initiatieven hieronder beschreven zijn ter plekke ontstaan. Meld je aan als een onderwerp je erg ligt of als je ideëen hebt voor de bestaande initiatieven of als je zelf een initiatief zou willen starten en mensen zoekt om zich daaraan te verbinden. Wij leggen de eerste contacten!


 1.  Peer van der Helm / Marjolijn van Gerven

Hoe kunnen we specialistische kennis bundelen?

 • De pitch van Peer van der Helm

Peer van der Helm (lector Hogeschool Leiden): “Bij kinderen zoals Alicia gaat het al in het eerste jaar mis. Toen waren wij er niet bij, toen zagen wij ze niet. Als ze later alsnog in de hulpverlening komen, kan die dat vaak niet aan. Dan komen ze in de carrousel met gemiddeld 3,6 overplaatsingen per kind. We proberen ze vaak te helpen met een ‘one size fits all’ aanpak, zowel als het kind nog thuis is, als wanneer het uit huis geplaatst is.  Maar deze kinderen hebben specialistische kennis nodig. Die kan je alleen bieden met hulp van specialisten en specialistische instellingen. We moeten de kennis beter bundelen.”

 • Het plan Marjolijn van Gerven

Hier zijn twee ideeën naar voren gekomen:

-        Ontwikkel een A-team, dat ingevlogen kan worden waar dat nodig is.

-        Zoek meer verbinding met onderwijs. Bij deze gezinnen spelen vaak meer problemen tegelijk: school, opvoeding, armoede. Marjolijn van Gerven (projectmanager Rotterdam) werkt aan een pilot in een wijk met veel armoede in Rotterdam volgens een Canadese aanpak (Pathway’s to education). Zij zoekt partners ter ondersteuning en verbreding van deze pilot.

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen?
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

UPDATE half september 2018: Voor de vakantie zijn Peer van de Helm, Marjolijn van Gerven en het NJI in gesprek gegaan over dit plan. Deze week voert Van Gerven gesprekken met de gemeente om draagvlak te krijgen.

 2.  Wim Spierings / Anne van den Berg

     Ontbedden doe je zo...

 • De pitch van Wim Spierings

Uithuisplaatsing is vaak een samenloop van stressfactoren en sociaal isolement.

Versterken van het oplossend vermogen is dan de sleutel. Wim Spierings (oud bestuurder residentiële instelling) heeft dat ervaren bij het geleidelijk ombouwen van 150 bedden naar ambulante hulp bij Flexus in Rotterdam. Externe experts bekeken 60 dossiers van kinderen op de wachtlijst. De boodschap was: “Er is geen plek, we gaan iets anders doen”. Dat was ambulante begeleiding plus een budget voor gezinsknelpunten (b.v. voor huiswerkbegeleiding). Als 5 van de 10 stressfactoren beter gingen, kon het gezin de draad weer grotendeels zelf oppakken. Van ruzie met grootouders of buren werden zij helpers in het netwerk. Geen enkel kind ging nog uit huis. Dit verhaal laat zien dat er een perverse prikkel is om bedden te vullen.

 • Het plan van Anne van den Berg

Anne van den Berg (jurist, Arnhem) wil in Arnhem een pilot gaan organiseren om daar te ‘ontbedden’ o.m. met behulp van familiegroepsplannen. Daarbij zijn partners nodig, zoals zorgaanbieders, jeugdbescherming en onderwijs. Zeker zo belangrijk is dat de gemeente mee gaat doen, anders is er geen budget voor dergelijke alternatieve aanpak.

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen?
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

UPDATE half september 2018: Op 7 september heeft het eerste ketenpartner overleg plaatsgevonden. Op het initiatief is erg positief gereageerd. Dit blijkt vooralsnog vooral uit het aantal aanmeldingen: vanuit verschillende organisaties zoals Jeugdzorg Gelderland sluiten mensen aan die ook allemaal daadwerkelijk een rol kunnen en willen spelen (coördinatoren, bestuurders, managers en projectleiders). Ook vanuit de residentiële instellingen zelf sluiten een groot aantal mensen aan, bestuursadviseurs vanuit de gemeente Arnhem en de gemeente Nijmegen zijn aanwezig en de rechtbank Gelderland is op de hoogte en wil betrokken blijven.

 3.  Margrite Kalverboer

Kinderrechtenverdrag als kompas

 •  De pitch van Margrite Kalverboer

Margrite Kalverboer (Kinderombudsman) werkte tussen 1996 en 2002 als gedragswetenschapper in een Justitiële Jeugdinrichting. Haar gedragswetenschappelijk kader hielp haar niet voldoende bij de oplossing van dilemma's die spelen bij kinderen die gesloten geplaatst worden. Via een rechtenstudie kwam Kalverboer bij het Internationaal Verdrag van de rechten van het kind (IVRK) terecht. Daarin bleken wel antwoorden te staan. Niet alleen dat een kind in het gezin moet opgroeien, recht heeft op onderwijs en dat het belang van het kind uitgangspunt is, maar ook wat je kunt doen als het kind (even) niet thuis kan zijn.
Nederland heeft zich in 1995 aan het IVRK verbonden. Toch blijkt dat veel mensen niet kennen, en als ze er al van gehoord hebben, passen ze het niet goed toe. Zoals ook blijkt uit het verhaal van Georgio die ze in 2016 als Kinderombudsvrouw sprak en die haar vertelde: “Ze hadden mij op mijn zesde uit huis moeten plaatsen. Als ik nu buiten kom, heb ik niemand”. We treden het Verdrag te vaak met voeten, dit geldt voor zorgaanbieders maar ook voor gemeenten.

 • Het plan van Margrite Kalverboer

Een project op stapel zetten om organisaties uit te dagen om ‘kinderrechtenproof’ te werken.

Margrite Kalverboer: “We hebben al een keten van organisaties die samen willen kijken wat het voor hen betekent om ‘kinderrechtenproof’ te werken”. Binnen 3 maanden organiseert Margrite Kalverboer een afspraak om dit verder uit te werken. Een van de aanwezigen gaat onderzoeken of er een app te ontwikkelen is die helpt te bekijken of je ook echt ‘kinderrechtenproof’ werkt.

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen?
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

UPDATE half september 2018: Ombudsvrouw Margrite Kalverboer organiseert hierover een bijeenkomst op 23 oktober. Gecommitteerden brengen casussen in waarvan zij twijfelden of ze conform kinderrechtenstandaard gehandeld hebben, en gaan hierover in gesprek. Ze zullen een handreiking maken voor werken met kinderechtenkader als kompas. 

 4.  Björn Rommens

    Leven Lang Leren

 • De pitch van Björn Rommens

Door Björn Rommens (ervaringsdeskundige): Als je als professional aan je loopbaan begint, doe je dat omdat je gedreven bent om kinderen te helpen. Maar je hebt dan nog niet alle kennis. Je moet jezelf, net zoals iedereen, blijven ontwikkelen door een verhaal van je leven te maken. Ontwikkelen in je werk doe je door naar het echte verhaal van de jongeren te luisteren. Wat dat betreft gun ik iedere jongere een Maasja, die je helpt om een verhaal/film van je leven te maken.

 • Het plan van Björn Rommens

Björn Rommens licht toe:

-      Het gaat om een andere mindset van hulpverleners: beslis niet over het hoofd van kind/ouders.

-      Geef teams meer eigen verantwoordelijkheid.

-      Ga echt in gesprek met de jongere.

-      Vragend/reflexief ondersteunen i.p.v. sturend leiderschap.

Hierbij past een plan van gefaseerde invoering op basis van best practices met ambassadeurs bij iedere instelling. Alle aanwezige geven aan dat ze daarvoor de deur open zullen zetten.

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen?
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

UPDATE half september 2018: Bjorn heeft samen met Juzt het nieuwe Management Team op de hoogte gebracht van het initiatief en samen gaan zij kijken hoe ze dit intern kunnen uitrollen. Spirit heeft ook haar interesse uitgesproken. Begin september voeren zij een gesprek om ook te kijken hoe zij dit kunnen gaan toepassen.

 5.  Christine Polmann / Sigrid van de Poel

Duo’s van psychiatrie en jeugdbescherming

 • De pitch van Christine Pollmann

Christine Pollmann (gemeente Amsterdam / Jeugd): “Bij nieuwe jeugdbeschermingsgezinnen, waar veiligheid een issue is, experimenteren we in mijn regio met huisbezoeken door een duo van een jeugdbeschermer en een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) uit de volwassen GGZ.”

Bij 70% van de ouders, waar ze komen, speelt/speelde psychiatrische problematiek. Ouders zijn blij dat er vragen gesteld worden, zo worden ze zelf als volwassenen ook geholpen.

Uit onderzoek blijkt dat 80% van de ouders zegt: “Ik weet dat mijn problematiek effect heeft op mijn zorg voor de kinderen en dat krijgt geen aandacht”.

Zulke samenwerking kan op korte termijn heel veel verschil maken.” 

 • Het plan van Sigrid van de Poel

Sigrid van de Poel (Jeugdbescherming Regio Amsterdam): We zouden deze aanpak graag opschalen. Daarvoor liggen er al vragen uit diverse andere regio’s. Aanwezigen van zowel de Raad voor de Kinderbescherming/GI’s als GGZ gaan kijken of dit ook elders opgezet kan worden. VWS gaat het in haar programma zetten en het is onderdeel van de ‘Dag van de Jeugd’ (5 november 2018).
 
Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen?
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

UPDATE half september 2018: Frank de Graaf: 'Ik neem nu regelmatig deel aan casuïstiekoverleggen om crisis en uithuisplaatsing te voorkomen. We zetten in op veiligheid in het gezin en veiligheid voor het kind. Dat betekent intensieve samenwerking tussen de jeugdhulp en volwassenGGZ. Er moet integrale hulp worden geboden, afgestemd op het hele gezin. We hebben nog wel een behoorlijke weg te gaan maar de film ALICIA komt bij veel overleg ter sprake, en helpt ons enorm'. 

 6.  Esther van der Meulen / Cor van Hergaarden

Geen jonge kinderen uit huis

 • De pitch van Esther van der Meulen
Esther van der Meulen (Manager behandeling Ipse de Bruggen) en Cor Hergaarden (bestuurder bij Stichting Jeugd Noord Veluwe) op 25 juni: Kinderen onder vier jaar gaan we niet meer uit huis plaatsen, vanuit het idee dat de hechting de eerste 1000 dagen thuis plaatsvindt. Daarbij liever integrale gezinszorg (maar wel met systeemkennis, meer dan alleen verzorging) dan gespecialiseerde jeugdzorg.
 
 • Het plan van Cor Hergaarden 
Het plan is om hiervoor pilotregio’s te zoeken. Genoemd zijn Noord-Veluwe en Amsterdam. Daarbij zijn wel partners nodig (jeugdhulp, Jeugdpsychiatrie, Jgz, GI’s). De plannen dienen ook om al snel verbreed te worden, bijvoorbeeld via de Associatie Jeugd.

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen?
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

UPDATE half september 2018: Op 13 september was er een themabijeenkomst van de Raad voor Medezeggenschap van Stichting Jeugd Noord-Veluwe. Zij hebben het gehad over het draagvlak voor het voornemen geen kinderen onder de zes jaar uit huis te (gaan) plaatsen. (In de volgende update meer hierover). De burgemeester van Noord-Veluwe wil zich hard maken voor het plan om in de hele regio eerst te kijken naar uithuisplaatsing van de bedreigende ouder, voordat een kind wordt weggehaald. Tevens vindt er binnenkort een bijeenkomst plaats om ook landelijk draagvlak te creëren voor dit initiatief. 

 7.  Simone Kukenheim

NOOIT MEER JONGE KINDEREN IN TEHUIZEN

 • De pitch van Simone Kukenheim:

Simone Kukenheim (wethouder Amsterdam, oa Jeugd): Het mechanisme van overplaatsen en doorsturen moet worden doorbroken. Zou het kunnen helpen als de wethouder gebeld wordt wanneer een kind meer dan twee keer wordt doorgeplaatst?
 

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 8.  Mariënne Verhoef

WAT KUNNEN WE ALS MAATSCHAPPIJ DOEN OM PERSPECTIEF TE BIEDEN VOOR DEZE KINDEREN?

 • De pitch van Mariënne Verhoef

Bastiaan Bervoets (garage 2020 Rotterdam): "We moeten luisteren naar het verhaal van de jongere, maar ook het respect daarvoor verdienen. Onze boodschap: wees de JIM die je zelf had willen tegenkomen. Vraag je af: wie kan ik in mijn buurt helpen?"

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen?
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 9.  Janet (ervaringsdeskundige)

HOE GAAN WE ERVOOR ZORGEN DAT WE ECHT GAAN LUISTEREN NAAR DE JONGEREN ZELF?

 • De pitch van Janet:

Christine Pollmann (afdelingshoofd Jeugd gemeente Amsterdam): "Het luisteren naar jongeren lijkt logisch, maar vaak gebeurt dit niet. Idee: dit proces moeten we formaliseren in de wet. De vraag aan Simone Kukenheim en VWS is of ze het gesprek willen aangaan om de stem van het kind, ongeacht leeftijd, mee te krijgen in het proces bij de kinderrechter én op school. De mening van het kind op de eerste plek, daarop moet een beleid worden gemaakt."

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l

 10.  Anouk Martijn / Liesbeth Postma

HOE REALISEREN WE DE ZORG NAAR HET KIND EN HET GEVAAR ERUIT?

 • De pitch van Anouk Martijn

Initiatief Liesbeth Postma: Wij hebben geconstateerd dat het heel belangrijk is om ouders behandeling aan te bieden. Het gevaar ligt veelal bij ouders. Ouders hebben recht op goede hulp en behandeling. Als dat gratis zou kunnen zou het heel mooi zijn. In de praktijk zien we dat ouders behandeling mijden vanwege kosten.

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen?
Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 11.  Vrije Tafels

HULPVERLENER MET EEN BEDJE

 • Pitch Vrije Tafels:

Jason (ervaringsdeskundige): Crisisplekken moeten weg. Crisis is een situatie, geen plek. In plaats van de jongeren uit huis te halen, zou je de jongeren uit de crisisplek moeten halen. Er moet iemand ingezet worden die er altijd kan zijn: ’Een hulpverlener met een bedje’. Dit voorkomt de crisis, het kind blijft thuis en we voorkomen dat het kind in crisis raakt. 

Idee: Marleen Beumer wil dit rondom Amsterdam uitwerken. Zij heeft daarvoor nodig: partners in Amsterdam plus de Gemeente Amsterdam die zegt: we geven hier ruimte voor. 

Update van Frank de Graaff 5 sept: 'De Gemeente Amsterdam zet fors in op hulp in het gezin, en we stellen daarbij de ambitie Geen kinderen meer in een crisisopvang zodat innovatie wordt gestimuleerd en er alles aan gedaan wordt om ondersteuning in te zetten die nodig is en uithuisplaatsing voorkomen kan worden.

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l

 12.  Vrije Tafels

KUNST TER BEWUSTZIJNSBEVORDERING

 • Pitch Vrije Tafels:

Een initiatief van onder andere Merel Steinweg, Nirav Christophe en Bastiaan Bervoets om een multidisciplinair kunstenaarscollectief samen te brengen: kunst maakt bewust via het onderbewuste. Op 13 september aanstaande komt een eerste denktank bij elkaar bij de HKU om uit te denken hoe kunst onderdeel kan worden om Jeugdzorg te verbeteren.

Wil je dit inititief steunen of heb je aanvullende ideëen? Mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l


wij sturen ca. om de 2 maanden een nieuwsbrief met daarin oa. de updates van de initiatieven. wil je weten wat de vorderingen zijn? meld je dan aan voor de NIEUWSBRIEF.